Rollen en taken

De archiefvormer(s)
Het ligt voor de hand om eerst eens te kijken naar de `vormers' van archieven: de scriba, secretaris, boekhouder of een andere kerkelijke functionaris....
Vr, 8 Feb, 2019 at 8:37 PM
De archiefbeheerder
Dit is iemand die door de kerkenraad wordt benoemd met als speciale opdracht: het beheren van de oudere archieven. Hij /zij moet zorgen dat de archieven op...
Vr, 8 Feb, 2019 at 8:36 PM
Wat als uw zittingsperiode eindigt?
Archiefoverdracht aan een opvolger In de meeste gevallen is een functionaris van een kerkelijk college of orgaan gebonden aan een ambts- of zittingstermijn...
Vr, 8 Feb, 2019 at 8:52 PM