Een kerkelijke gemeente heeft ook voorwerpen of objecten die noodzakelijkerwijs bewaard moeten worden of die uit historische overwegingen de moeite van het bewaren waard zijn. Enkele voorbeelden lichten we hier toe.


Kanselbijbels


Een kanselbijbel is soms al eeuwen in het bezit van een kerkelijke gemeente. Wellicht werd zij ooit aangekocht of verkregen door schenking. Dat geldt soms ook voor bijbels in kerkenraadsbanken. Maar zeker de kanselbijbels vertegenwoordigen soms een aanzienlijke waarde, economisch en/of emotioneel. Het is van belang dat er daarom aandacht wordt geschonken aan de gebruiks- en bewaaromstandigheden. Zo zijn er kanselbijbelbeschermers in de handel. En over restauratie en conservering kunnen specialisten goed advies geven. 


Avondmaalsstellen


Avondmaalsstellen zijn soms nog in gebruik maar in de loop der tijd  vervangen door andere liturgische objecten die voor dit doel worden gebruikt. Zeker oudere stellen van zilver, koper en andere metaalsoorten kunnen een welhaast museale status krijgen. Overweeg daarom dan ook hoe hiermee om te gaan. Wellicht is in bewaring geven bij een gespecialiseerde instelling zoals een museum een optie. 


Overige objecten


Er kunnen nog tal van andere waardevolle voorwerpen zijn die deel uitmaken van erfgoed van de lokale gemeente en met zorg en liefde verdienen te worden behandeld. Denk aan een oud doopvont, historische afbeeldingen en schilderijen of oude collectemiddelen.. Mogelijk is het Museum Catharijneconvent geïnteresseerd in bijzondere objecten. In die gevallen kunt u het beste direct contact opnemen met dit museum in Utrecht.