In veel kerkelijke archieven komen we ook beeldmateriaal tegen: van een portrettengalerij van de voormalige predikanten tot foto’s van bijzondere gebeurtenissen in het kerkelijk leven.


Ook dit materiaal maakt deel uit van de geschiedenis van de kerkelijke gemeenschap en de generaties die hierbinnen actief zijn geweest. Zeker voor een herdenkingspublicatie is dit belangrijk materiaal. In een ander artikel over het behoud van archiefmateriaal wordt aan beeldmateriaal nog afzonderlijk aandacht besteed.


Als richtlijn willen we meegegeven dat beeldmateriaal, mits een goede selectie wordt gemaakt, zeker de moeite van het bewaren waard is. Soms beschouwen we dit als documentatie bij het archief. Maar vanuit historisch oogpunt is bewaren hoe dan ook aan te bevelen. Belangrijk is ook dat personen, plaatsen en momenten van de afbeeldingen op een betrouwbare en duidelijke wijze worden vastgelegd. Waar dat ontbreekt, kunt u desgewenst nog beschrijvingen toevoegen, zodat ook voor de toekomst duidelijk is welke personen of gelegenheden op de foto zijn vastgelegd. Houd in gedachten dat er auteursrecht kan berusten op afbeeldingen. Zie daarover Hoe zit het met auteursrecht?