Ja, om twee redenen. Allereerst omdat de rechts- of bewijskracht ervan af kan hangen. Er zijn gebeurtenissen waarvoor de wet een ondertekend document voorschrijft, namelijk bij koop van ……….. of schenking van een nalatenschap. In de kerkelijke context is vrijwel uitsluitend de ‘natte’ handtekening werkbaar, met als gevolg ook een document in papieren vorm. Zie Welke documenten kun je beter met de hand blijven tekenen? en Wat wordt verstaan onder een digitale handtekening en wat kan een kerk hiermee?


De tweede reden is de erfgoedwaarde. Sommige documenten zijn om historische redenen het bewaren waard. Tastbaarheid en toonbaarheid doen er soms toe. Denk bijvoorbeeld aan:

- de unieke of bijzondere uiterlijke kenmerken of esthetische waarde van een document;

- de zeldzaamheid, c.q. de specifieke waarde van het document voor de historie van de gemeente;

- de waarde als tentoonstellingsobject;

- de relatie met historische personen/gebeurtenissen.