Opname

Hoe kunnen e-mails worden gearchiveerd?
Het ontvangen en sturen van e-mails is in de kerkelijke praktijk gemeengoed. Belangrijke e-mails dienen dan ook bewaard te worden. E-mailprogramma’s als Gma...
Ma, 19 Feb, 2024 om 8:28 PM
Hoe ga je om met de inrichting van verschillende soorten archiefbronnen?
Tekst volgt.
Za, 27 Jan, 2024 om 4:22 PM
Waarin kunnen we digitaal archiveren?
Tekst volgt.
Za, 27 Jan, 2024 om 4:22 PM
Hoe zet ik een goede mappenstructuur op?
Tekst volgt.
Za, 27 Jan, 2024 om 4:22 PM
Welke namen moeten bestanden krijgen (digitaal)?
Geef zowel de mappen, submappen als de documenten betekenisvolle namen. Duidelijke bestandsnamen zorgen ervoor dat documenten makkelijker terug te vinden zi...
Za, 27 Jan, 2024 om 4:27 PM
Hoe voorkom ik dubbele documenten?
Dubbelingen komen in elk archief voor. Dit kan functioneel zijn als bijvoorbeeld een e-mail door de ene functionaris wordt verzonden en door een andere func...
Ma, 19 Feb, 2024 om 8:29 PM
Welke bestandsformaten zijn geschikt?
Om de documenten ook in de toekomst nog te kunnen lezen, moeten bestandsformaten gebruikt worden die makkelijk omgezet kunnen worden naar andere formaten. D...
Za, 27 Jan, 2024 om 4:29 PM
Zijn er documenten die beter in papieren vorm bewaard kunnen blijven?
Ja, om twee redenen. Allereerst omdat de rechts- of bewijskracht ervan af kan hangen. Er zijn gebeurtenissen waarvoor de wet een ondertekend document voorsc...
Ma, 19 Feb, 2024 om 8:33 PM
Wat is een goede indeling van papieren archief?
Tekst volgt.
Za, 27 Jan, 2024 om 4:30 PM
Hoe beschrijf je de inhoud van het papieren archief in een overzichtelijke structuur?
Tekst volgt.
Za, 27 Jan, 2024 om 4:31 PM