Beleid en procedures

Bij wie berust het beheer van de archieven?
Onder wiens verantwoordelijkheid valt het beheer van kerkelijke archieven? Dit hangt af van de organisatiestructuur en de taken en rollen binnen de kerkelij...
Za, 27 Jan, 2024 om 3:09 PM
Waaraan moet een archivaris voldoen?
Welke kwaliteiten moet een archivaris bezitten? Aangezien een archivaris in kerkelijke gemeenten meestal een vrijwilliger is, kunnen geen professionele vaar...
Ma, 19 Feb, 2024 om 5:54 PM
Mogen we persoonsgegevens archiveren?
Bij administratie en archiefvorming moet je rekening houden met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese verordening vraagt voor d...
Za, 27 Jan, 2024 om 3:22 PM
Mogen we gegevens over tuchtzaken bewaren?
In kerkelijke archieven kan ook informatie zijn opgenomen over tuchtzaken, extra gevoelige informatie dus. Daarover zal altijd iets in de notulen vermeld st...
Za, 27 Jan, 2024 om 3:48 PM
Wat moet er in het informatiebeleid staan?
Het is verstandig als kerk informatiebeleid op te stellen, dat wil zeggen een strategie uit te zetten voor het informatiebeheer. In het informatiebeleid wor...
Ma, 19 Feb, 2024 om 5:56 PM
Hoe zit het met auteursrecht?
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van een maker van kunst, letterkunde of wetenschap, of diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te ve...
Za, 27 Jan, 2024 om 4:08 PM
Wat is er nodig voor beveiliging van digitale informatie?
Het begint met bewustwording van de gevaren, die digitale informatie kunnen bedreigen. Denk bijvoorbeeld aan computervirussen, hackers, gijzelingssoftware, ...
Ma, 19 Feb, 2024 om 6:00 PM
Papier of digitaal archiveren?
In de kerken zullen na 1995 documenten steeds meer digitaal zijn aangemaakt en na 2000 zal er meer en meer digitaal zijn gecorrespondeerd. Het is logisch...
Za, 27 Jan, 2024 om 4:12 PM
Wat te doen met bestanden die er op papier zijn en waarvan ook een digitaal origineel aanwezig is?
In de kerken zullen na 1995 documenten steeds meer digitaal zijn aangemaakt en na 2000 zal er meer en meer digitaal zijn gecorrespondeerd. Het advies is om ...
Ma, 19 Feb, 2024 om 6:01 PM
Welke documenten kun je beter met de hand blijven tekenen?
Een kerkenraad, een commissie van beheer, een diaconie of een college van kerkrentmeesters moet diverse typen documenten ondertekenen en ontvangt getekende ...
Ma, 19 Feb, 2024 om 6:04 PM