Opslag

Waar kan papieren informatie het beste worden bewaard?
Papieren informatie kan het beste worden bewaard in een droge ruimte, waar de risico’s op alle mogelijke gevaren van buitenaf geminimaliseerd zijn. Er k...
Za, 27 Jan, 2024 om 4:34 PM
Wie bewaart digitale informatie?
Digitale documenten zijn kwetsbaar. Je kunt ze makkelijk kwijtraken doordat je niet meer weet waar ze stonden. Ze kunnen per ongeluk worden gewist. Ze kunne...
Za, 27 Jan, 2024 om 4:34 PM
Aan welke eisen moet een archiefruimte voldoen?
Een opslaglocatie buiten een archiefdienst wordt wel een ‘archiefruimte’ genoemd. Hier wordt zowel te bewaren als het op termijn te vernietigen archief opge...
Za, 27 Jan, 2024 om 4:50 PM