Privacy

Wie mag toegang krijgen tot het archief?
De mogelijkheid tot inzage is afhankelijk van de rol van de gebruiker of bezoeker. Allereerst is er de eigenaar, de instantie die het archief heeft gevo...
Vr, 23 Feb, 2024 om 9:01 PM
Welke voorwaarden mag je stellen aan toegang tot het archief?
Het is bij particuliere archieven, waartoe kerkelijke archieven behoren, aan de eigenaar om te bepalen wie toegang krijgt, en zo ja op welke voorwaarden. Al...
Za, 27 Jan, 2024 om 5:05 PM
Welke termijnen voor beperkingen op de openbaarheid kunnen gehanteerd worden?
Bij termijnen denken we aan hoe lang het nodig is documenten niet-toegankelijk te maken voor derden. Op den duur wordt alles geschiedenis. Informatie is alt...
Za, 2 Mrt, 2024 om 2:29 PM
Is het verstandig archiefmateriaal uit te lenen?
Een archivaris of scriba is verantwoordelijk voor het archief dat onder zijn beheer is. Hij/zij zorgt ervoor dat de documenten netjes geordend zijn en makke...
Za, 27 Jan, 2024 om 5:08 PM
Is het verstandig het archief in eigen beheer te houden?
Het voordeel van archief in eigen beheer is dat je er op elk moment toegang toe hebt. De andere kant is dat mensen van buiten de eigen kerkgemeenschap er da...
Vr, 23 Feb, 2024 om 9:23 PM
Welke persoonsgegevens moet de kerkenraad onder het inzagerecht laten zien, en hoe?
In de wet, de literatuur en de jurisprudentie over artikel 15 AVG bestaan verschillende zienswijzen over de hoeveelheid persoonsgegevens die getoond moeten ...
Za, 27 Jan, 2024 om 5:15 PM